پخش زنده

پخش زنده حرم
<style type="text/css">//Ashoora.ir|Live Begins</style><script type="text/javascript" src="http://www.ashoora.biz/mazhabi-projects/png.js"></script><script type="text/javascript" src="http://www.ashoora.biz/mazhabi-projects/live/live.php?mod=8&cat=1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1"></script><a href="http://www.ashoora.ir/" class="ashoora_tool_link">پخش زنده حرم</a><style type="text/css">//Ashoora.ir|Live Ends</style>

برای درج بلوک پخش زنده عتبات عالیات میتوانید کد بالا را در وبلاگ یا وبسایت خود کپی کنید