کمیسیون وهابیت

شروع جنگ جهانى اول و ورود دولت امپراطورى عثمانى در اين جنگ ســر آغاز تحولات بسيار بزرگى در منطقه خاورميانه عربى شد . تحولاتى كه با شكست عثمانى در پايان جنگ و فروپاشى آن امپراطورى ، ســرعت بيشــترى گرفته و سبب تغيير جغرافياى سياسى آن منطقه در مدت بسيار كوتاه و چند ساله اى شد.
در منطقه جزيره عربستان امراى نجد و حجاز كه در سايه حمايت هاى انگليسى ها و تضعيف دولت عثمانى در جنگ اول عثمانی قدرت زیاد گرفته و تقریبا دو منطقه مستقل را در آن شبه جزیره به وجود آوردند.

20090

حتما ببینید

انتشار کتاب بقیع در سروده‌های فارسی

این مجموعه که به همت واحد بقیع‌پژوهی پژوهشکده حج و زیارت و توسط آقای رضا …

دیدگاهتان را بنویسید