اینفوگرافی

تأملی در آیه ۱۸۵ سوره اعراف

توجه به وجه ملکوتی تمام مخلوقات و امور عالم هستی که در پرتو لطف حضرت حق‌، مستقل نبوده و وابسته به قدرت مطلق الهی‌اند، می‌تواند اضطراب‌ها و ناآرامی‌های انسان را که در زندگی مادی محصور شده است، بزداید. اینفوگرافیک «یک معادله چهار مجهولی» همراه با تأملی در آیه ۱۸۵ سوره اعراف، به معنا و کاربردهای واژه ملکوت در قرآن پرداخته است. اینفوگرافیک/ یک معادله چهار مجهولی/ تأملی در آیه ۱۸۵ سوره اعراف

بیشتر بخوانید »

دانشگاه حسینی

بیشتر بخوانید »

ویژگیهایی که پیاده روی اربعین را متفاوت میکند

بیشتر بخوانید »

الزامات پیاده روی اربعین

بیشتر بخوانید »